LETVICE, DISTANČNIKI

Na voljo imamo distančnike z dvema luknjama ali brez ter vpenjalne trakove A4 za registratorje.

Arhiviranje in organizacija

Vaši dokumenti pregledno arhivirani in sistematizirani.