Varstvo osebnih podatkov

Uvodno

V družbi EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana se zavedamo pomena zasebnosti ter varstva osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Extra Lux d.o.o., Ljubljana ter nudi vse pomembne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov strank. Seznanjeni morate biti za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, katere vrste osebnih podatkov obdelujemo, katere so pravice, ki jih zagotavljamo in poznati temelje obdelave osebnih podatkov.

EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana izvaja obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), nacionalno zakonodajo in najnovejšimi smernicami ter standardi varstva osebnih podatkov.

Da bi vam zagotovili ustrezno uporabniško izkušnjo ter bi z vami lahko ustrezno sodelovali, bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo od vas zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami lahko sodelujemo. Vaše osebne podatke bomo uporabili skladno z nameni, za katere ste nam podatke zaupali.

Pred podajo privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov to politiko zasebnosti skrbno preberite. Zavedajte se, da imate prav vi ves potreben nadzor nad obdelavo vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Polni naziv Upravljavca

EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana

sedež

Ljubljana, Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana - Črnuče

davčna številka

SI 38725053

matična številka

5426189000

elektronski naslov

info@extra-lux.si

Spletna stran

www.extra-lux.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Družba osebnih podatkov ne obdeluje v količini in na način, da bi bilo v skladu z zakonodajo potrebno imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

Osebni podatki so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, EMŠO številka, podatki o lokaciji, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Upravljavec za točno in v naprej določene namene obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

  •     ime in priimek
  •     e-mail
  •     telefonska številka


Na katerih zakonitih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke družba obdeluje le:

  • na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)
  • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)
  • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)
  • kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe, razen kadar nad interesom družbe prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

Nameni obdelave osebnih podatkov

NAMEN

OSEBNI PODATKI IN ROK HRAMBE

OPIS

Sprejem vprašanj in povpraševanj in priprava odgovorov na prejeta vprašanja in povpraševanja

 

 

Osebni podatki: Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka

Rok hrambe: Vaše podatke bomo hranili do prejema zahteve za preklic obdelave vaših osebnih podatkov.

Vaše podatke bomo obdelovali z namenom priprave odgovora na povpraševanje ali vprašanje.

Obisk spletne strani

Osebni podatki: IP naslov, verzija brskalnika.

Rok hrambe: Podatke o dostopu do spletnega mesta bomo hranili še 30 dni od obiska spletnega mesta

Ob vsakem obisku spletne strani www.extra-lux.com se na spletnem strežniku ponudnika gostovanja avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika. Na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran www.extra-lux.com se beležijo podatki IP naslov obiskovalcev, verzija brskalnika, datum in ura.

 

Pridobivanje vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo upravljavec pridobival:

  • od vas samih: če nam boste vaše osebne podatke sami posredovali za določen namen obdelave na podlagi objavljenega spletnega obrazca.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci, ki sodelujejo z nami.

  • Pogodbeni obdelovalec, ki za upravljavca zagotavlja postavitev in vzdrževanje spletne strani.

EXTRA LUX d.o.o. sodeluje le s preverjenimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter vaše osebne podatke obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Upravljavec ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

1. Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

2. Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

V primeru, da ste upravljavcu kadarkoli posredovali določene osebne podatke imate od upravljavca pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami ter naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, kadar je mogoče predvideno obdobje hrambe vaših osebnih podatkov in vir osebnih podatkov.

V primeru pridobitve zahteve za dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami bo upravljavec na vašo zahtevo odgovoril najkasneje v 30 dneh od pridobitve zahteve.

3. Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

V primeru, da ste svoje osebne podatke spremenili ali opazili, da ste se pri vnosu osebnih podatkov zmotili, lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravite in spremenite v svojem uporabniškem računu katerega upravljate sami. Od upravljavca pa imate kadarkoli pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec bo vaše osebne podatke popravil v skladu z vašo zahtevo ter vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

4. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov kadar:

1.) oporekate njihovi točnosti, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveritev točnosti podatkov in njihove poprave.

2.) je obdelava nezakonita in oporekate izbrisu osebnih podatkov ter zahtevate njihovo omejitev obdelave.

3.) upravljavec osebnih podatkov sicer ne potrebuje več za namene obdelave ampak jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

4) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za časovno obdobje dokler se ne preveri utemeljenost zakonitega interesa.

5. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

V primeru, ko vaši osebni podatki niso več potrebni za dosego namenov obdelave, ste privolitev v obdelavo osebnih podatkov v določene namene preklicali in ne obstoji druga zakonita podlaga za njihovo obdelavo, ali so bili osebni podatki obdelani nezakonito imate od upravljavca pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami

V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

Upoštevajte, da določenih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo zaradi zahtev zakonov ali pogodbenega zakonitega namena ne bo mogoče izbrisati. O nezmožnosti izbrisa podatkov vas bo upravljavec obvestil.

6. Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje obdelave vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

7. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, ste podali privolitev v obdelavo takih podatkov in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Uveljavljanje pravic

Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki na podlagi pisne zahteve, ki jo pošljete na naslov EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana – Črnuče ali na elektronski naslov: info@extra-lux.si

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu po sedežu upravljavca na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si

Obdelava osebnih podatkov otrok

Z nami lahko sodelujejo le osebe, ki so starejše od 18 let, zato ne obdelujemo osebnih podatkov otrok oziroma oseb, mlajših od 18 let.

Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

SidroSidro Vaših podatkov upravljavec ne pošilja v tretje države ali mednarodne organizacije.

Veljavnost politike

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 1.0 z dne 8. 4. 2021

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

Extra Lux d.o.o., Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia

080 62 62

info@extra-lux.si