Okoljski certifikati

Predstavljamo vam nekaj glavnih okoljskih cetrifikatov, ki jih imajo tudi naši izdelki.

FSC® in PEFC™ certifikata zagotavljata, da izdelki prihajajo iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem. Končnemu uporabniku zagotavljata, da les za izdelke izvira iz gozdov, ki so upravljani po zahtevah standardov organizacije FSC in/ali PEFC (skrb za delavce, floro in fauno, varnost otrok,...).

EU ECOLABEL je znak za okolje Evropske unije in označuje okolju prijazne izdelke; porabnikom pomaga prepoznati tiste, najbolj ekološke. Namenjen je izključno izdelkom, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde in visoka merila glede uporabnosti. Izdelek, ki mu ga podelijo, prestane strogo presojo o njegovem vplivu na okolje v celotnem življenjskem krogu (od pridobivanja surovin zanj, proizvodnje, do distribucije, potrošnikove uporabe in odstranjevanja ostankov).
DER BLAUE ENGEL sodi med najstarejše in najbolj prepoznavne okoljske oznake. Čeprav izvira iz Nemčije, ocenjevanje ni omejeno le na nemške izdelke. Oznaka potrjuje, da izdelek izpolnjuje merila za varovanje okolja in zdravja ljudi ter spodbuja razvoj na področju ekologije. Označevanje je prostovoljno.
NORDIC SWAN (Nordic Ecolabel) so vpeljale države nordijskega sveta in je splošna ekološka oznaka, ki velja tako za proizvode iz svežih vlaken kot za proizvode iz recikliranih vlaken. Določa kriterije glede emisij, porabe energije, izvora surovih materialov ter določenih kemikalij.

 

Vsi naši izdelki iz ekološke linije imajo vsaj enega od zgoraj navedenih certifikatov in ustrezajo Uredbi o zelenem javnem naročanju (ZeJN). Izdelki so primerni tudi za izpolnjevanje zahtev certifikacijske sheme Green Key.

Predstavitev trajnosti z blagovnimi znamkami:

Blagovna znamka Tork si prizadeva dvigniti higienske standarde v korist vseh in izboljšati dobro počutje na delovnem mestu. Vemo, da je dobro počutje bistvenega pomena za delovanje organizacije.

90 % embalaže njihovih izdelkov je izdelanih iz obnovljivih virov, bodisi iz papirja bodisi iz kartona, ki je primeren za reciklažo. Izdelki z manj odpadkov lahko izboljšajo učinkovitost in zmanjšajo stroške.

TRAJNOST

Pri blagovni znamki Tork, trajnost pomeni, da vedno znova spreminjajo način poslovanja z bolj učinkovito rabo virov in zmanjševanjem količine odpadkov. Njihov cilj je oblikovanje izdelkov in storitev, ki ustrezajo trajnostnemu gospodarstvu.

Tork je vodilna blagovna znamka pri preoblikovanju profesionalne higiene iz linearne v krožno. To zahteva nove poslovne modele, v katerih skozi miselnost »oblikuj, zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj« odgovorno uporabljajo vire ter iz odpadnega materiala ustvarjajo nove izdelke.

Higiena, zdravje in dobro počutje so tesno povezani. Z investiranjem v boljšo higieno v vašem podjetju pokažete, da skrbite za zaposlene. Prednosti boljše higiene se izkažejo v boljšem zdravju zaposlenih, manjšem absentizmu ter zadovoljnejših kupcih in obiskovalcih.

Proizvajalci papirja so vmesni člen med naravo in porabniki. Zato je zelo pomembno, da izberemo tistega proizvajalca, ki sodeluje z naravo, za njeno čim manjše onesnaževanje. Naši dobavitelji so z namenom, da bi naravo čim manj obremenili, prisotni v celotnem življenjskem krogu papirja (vse od posaditve dreves do odlaganja papirja kot odpadka). Naš dobavitelj je lastnik največjih zasebnih gozdnih površin v Evropi. Vsi njihovi gozdovi so popolnoma naravni, v njih ne uporabljajo pesticidov.

Ponašajo se s tudi certifikatom FSC® za gospodarno ravnanje z gozdom kot obnovljivim, vendar zelo občutljivim naravnim virom.

Uporabljajo tudi odpadne surovine kot so pšenična stebla, ki jih spreminjajo v nove izdelke.

Prednosti uporabe EKOLOŠKEGA papirja:

  • dermatološko testiran papir,
  • razgradljiv,
  • izdelan iz certificiranih surovin / gozdov,
  • človeku prijaznejši, ker ne vsebuje kemikalij, nevarnih zanj ali za okolje.

Prednosti uporabe EKOLOŠKIH mil:

  • vsa mila iz ekološke linije so nežna do kože in dermatološko preizkušena,
  • primerna so za uporabo v vrtcih, šolah, hotelih in kuhinjah …,
  • prazno kartušo za milo lahko stisnemo na 70 % njenega siceršnjega volumna, s čimer zmanjšamo količino odpadka.